Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2013.gada 15.jūlija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs
A.Pabriks
Rīgā 2013.gada 11.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2013.gada 15.jūlijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  TA-1475  Informatīvais ziņojums "Par vienota universālā pakalpojuma finansēšanas modeļa izstrādi"  Ekonomikas ministrija  G.Zadraks (Ekonomikas ministrija)  I.Eglītis E.Beļskis  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-225
TA-1402 
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"  Tieslietu ministrija  S.Saukuma-Laimere (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  VSS-426
TA-1643 
Noteikumu projekts "Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuras ir iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē"  Finanšu ministrija  D.Gulbe (Finanšu ministrija)  I.Ošiņa I.Skujiņa  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-241
TA-1642 
Plāna projekts "Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013.-2015.gadam"   Veselības ministrija  S.Līviņa (Veselības ministrija)  A.Ērglis  Izskatīts MKK sēdē