Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2013.gada 19.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada  14.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2013.gada 19.augustā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1250
TA-2105 
Pamatnostādņu projekts "Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Raugze (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  K.Ancāne J.Butņicka G.Lukstiņa S.Sproģe  Izskatīts MKK sēdē