Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2013.gada 21.oktobra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada  17.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2013.gada 21.oktobrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1246
TA-3044 
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  L.Duntava D.Brūklītis R.Molotanovs M.Dzelme A.Silantjevs A.Babāne U.Sniegs B.Fromane T.Lūse I.Bišošofa I.Šampiņa G.Kuļikovskis I.Baldiņa-Brūklīte  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-973
TA-1202 
Noteikumu projekts "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"  Satiksmes ministrija  E.Beļskis (Satiksmes ministrija)  A.Virtmanis B.Frīdenbergs-Ansbergs R.Bika A.Jansone I.Feldmane  Izskatīts MKK sēdē