Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2013.gada 4.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada  31.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2013.gada 4.novembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-510
TA-2005 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija  R.Šņuka (Ekonomikas ministrija)  B.Logina B.Rudzīte S.Semjonovs O.Karčevskis D.Treijs J.Dzenis V.Blaus D.Znatnajs   Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-511
TA-2017 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  R.Šņuka (Ekonomikas ministrija)  B.Logina B.Rudzīte S.Semjonovs O.Karčevskis D.Treijs J.Dzenis V.Blaus D.Znatnajs  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1431
TA-3147 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.819 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""   Finanšu ministrija  D.Pelēkā (Finanšu ministrija)  I.Bišofa  Izskatīts MKK sēdē