Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2013.gada 11.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada  7.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2013.gada 11.novembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-730
TA-2634 
Koncepcijas projekts "Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcija 2013.-2018.gadam"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)  J.Bekmanis G.Liepiņš  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-3258  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Kiopa (Izglītības un zinātnes ministrija)   L.Šulca  Izskatīts MKK sēdē