Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2014.gada 11.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs
Anrijs Matīss
Rīgā 2014.gada 7.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2014.gada 11.augustā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1880
TA-1540 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Spiridonovs (Ekonomikas ministrija)  A.Timofejeva   Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1881
TA-1543 
Likumprojekts "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Spiridonovs (Ekonomikas ministrija)  A.Timofejeva   Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1882
TA-1593 
Likumprojekts "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Spiridonovs (Ekonomikas ministrija)  A.Timofejeva   Izskatīts MKK sēdē