Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2014.gada 8.decembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma
Rīgā 2014.gada  4.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2014.gada 8.decembrī
plkst. 9:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1432
TA-3168 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai"  Finanšu ministrija  I.Bērziņa (Finanšu ministrija)  I.Stepanova D.Gulbe M.Tols  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.2.  VSS-655
TA-2643 
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija  A.Masejeva (Labklājības ministrija)  I.Paleja D.Jasjko P.Leiškalns  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1686
TA-260 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  J.Kabanovs I.Kreicberga  Izskatīts MKK sēdē