Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2015.gada 23.marta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma
Rīgā 2015.gada 18.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2015.gada 23.martā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-741
TA-511 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija  E.Beļskis (Satiksmes ministrija)  A.Dombrovskis I.Apsīte A.Krots N.Gaigals Z.Kanberga  Izskatīts MKK sēdē