Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2015.gada 27.jūlija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma
Rīgā 2015.gada 22.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2015.gada 27.jūlijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-499
TA-1499 
Noteikumu projekts "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  K.Ķipēna I.Spure A.Feierābends I.Janušone  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-980
TA-1384 
(saņemts Veselības ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Noteikumu projekts "Noteikumi par maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos"  Veselības ministrija  I.Birzniece (Veselības ministrija)    Jautajuma izskatīšanu atlikt