Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2015.gada 09.11.2015 nenotiek MKK 2015.gada 2.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
Jānis Reirs
Rīgā 2015.gada  29.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2015.gada 2.novembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-582
TA-2288 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""  Veselības ministrija  D.Mūrmane-Umbraško (Veselības ministrija)  M.Smilga I.Liepa K.Kļaviņa   Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  VSS-764
TA-2388 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija  D.Mūrmane-Umbraško (Veselības ministrija)  M.Smilga K.Kļaviņa I.Liepa I.Jankova  Izskatīts MKK sēdē