Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2016.gada 4.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma
Rīgā 2015.gada  28.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2016.gada 4.janvārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-846
TA-2767 
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"  Tieslietu ministrija  I.Ilgaža (Tieslietu ministrija)  V.Reitere V.Piziča G.Litvins I.Liepa  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-848
TA-2770 
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija  I.Ilgaža (Tieslietu ministrija)  V.Reitere V.Piziča G.Litvins I.Liepa  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-847
TA-2768 
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija  I.Ilgaža (Tieslietu ministrija)  V.Reitere V.Piziča G.Litvins  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-687
TA-2539 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""  Veselības ministrija  D.Arāja (Veselības ministrija)  J.Zvejnieks M.Smilga P.Leiškalns  Izskatīts MKK sēdē