Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2016.gada 12.janvāra sēdes darba kārtība - sēdes sākums plkst.12.00 (pārcelta no pirmdienas, 11.01.2016)

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma
Rīgā 2016.gada 6.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2016.gada 12.janvārī
plkst. 12:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-689
TA-2823 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.799 "Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums""  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  E.Ābele I.Liepa   Izskatīts MKK sēdē