Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2016.gada 29.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā 2016.gada  24.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2016.gada 29.februārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-525
TA-2302 
(2014.) Informatīvais ziņojums "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  G.Catlaks (Izglītības un zinātnes ministrija)  S.Valaine I.Upeniece I.Bērziņa I.Bremze E.Kārkla I.Liepa I.Nakurts N.Jēkabsons I.Birzniece  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1325
TA-282 
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija  M.Badovskis (Labklājības ministrija)  I.Vjakse A.Alksnis E.Baldzēns K.Rācenājs  Izskatīts MKK sēdē