Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2016.gada 20.jūnija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada  15.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2016.gada 20.jūnijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1289
TA-972 
Pamatnostādņu projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016 -2020.gadam"  Kultūras ministrija  R.Putnis (Kultūras ministrija)  B.Liepiņa B.Kņigins K.Kinča G.Klismeta G.Līdaka I.Liepa B.Zūzena S.Ābrama K.Ločmele I.Liepiņš D.Bankoviča M.Pūķis  Turpināt izskatīt komitejas sēde 
1.2.  VSS-1278
TA-971 
Plāna projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāns"  Kultūras ministrija  R.Putnis (Kultūras ministrija)  B.Liepiņa B.Kņigins K.Kinča G.Klismeta S.Ābrama K.Ločmele I.Liepiņš D.Bankoviča M.Pūķis  Turpināt izskatīt komitejas sēde 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-224
TA-1104 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Ansone (Zemkopības ministrija)  V.Klučniece L.Konopore L.Karnīte A.Borovkovs I.Džonsone I.Bāra D.Priede  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  TA-2942  (saņemts priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) (2015) Informatīvais ziņojums "Par pasākumu plānu par 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi" saskaņošanas procesā Latvijas Pašvaldību savienības iebildumos norādīto problēmu atrisināšanu pēc būtības"  Ekonomikas ministrija  A.Jankovskis (Ekonomikas ministrija)  R.Špade A.Salmiņš B.Kņigins  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
2.3.  VSS-158
TA-1203 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""  Iekšlietu ministrija  M.Zvaune (Iekšlietu ministrija)  G.Krasovskis   Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-31
TA-1194 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.409 "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""  Izglītības un zinātnes ministrija  G.Arāja (Izglītības un zinātnes ministrija)  J.Bernāts I.Liepa  Izskatīts MKK sēdē