Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2016.gada 5.septembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 1.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2016.gada 5.septembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1287
TA-1327 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Špade (Ekonomikas ministrija)  I.Liepa E.Valantis  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-184
TA-1826 
Noteikumu projekts "Kuģu aprīkojuma noteikumi"  Satiksmes ministrija  L.Rituma (Satiksmes ministrija)  J.Krastiņš A.Ošs S.Lielbārde L.Biezbārde I.Apsīte B.Vītoliņa  Jautajuma izskatīšanu atlikt