Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2016.gada 12.septembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada  8.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2016.gada 12.septembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-184
TA-1826 
(saņemts priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Noteikumu projekts "Kuģu aprīkojuma noteikumi"  Satiksmes ministrija  L.Rituma (Satiksmes ministrija)  J.Krastiņš A.Ošs S.Lielbārde  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.2.  VSS-495
TA-1860 
Noteikumu projekts "Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības"  Ekonomikas ministrija  Dz.Kauliņš (Ekonomikas ministrija)  I.Lipovska I.Liepa  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-656
TA-1567 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Juhņēviča (Izglītības un zinātnes ministrija)  I.J. Mihailovs  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-632
TA-1873 
Informatīvais ziņojums "Par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Draudiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Salmiņš I.Komisare D.Hildebrante I.Rudzīte  Izskatīts MKK sēdē