Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2016.gada 7.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada  3.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2016.gada 7.novembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-976
TA-1567 
(2015) Koncepcijas projekts "Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere R.Paškovskis D.Siliņa I.Greķe-Grebņeva O.Bogdanova K.Piģēns A.Aļošina  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-553
TA-2349 
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru"   Tieslietu ministrija  I.Kucina (Tieslietu ministrija)  J.Buģins A.Apsīte A.Stirna E.Harasimjuks O.Karro M.Čentoricka  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-554
TA-2350 
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība"   Tieslietu ministrija  I.Kucina (Tieslietu ministrija)  J.Buģins A.Apsīte A.Stirna E.Harasimjuks O.Karro M.Čentoricka  Izskatīts MKK sēdē