Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2016.gada 28.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 24.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2016.gada 28.novembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-184
TA-1826 
Noteikumu projekts "Kuģu aprīkojuma noteikumi"  Satiksmes ministrija  L.Rituma (Satiksmes ministrija)  J.Krastiņš S.Lielbārde I.Apsīte B.Vītoliņa  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-552
TA-2545 
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu disciplinārlietu ierosināšanas un izskatīšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  I.Kucina (Tieslietu ministrija)  E.Harasimjuks O.Karro   Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  TA-2559  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  S.Šmīdlere (Izglītības un zinātnes ministrija)    Izskatīts MKK sēdē