Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2017.gada 13.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  8.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2017.gada 13.februārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-735
TA-151 
(saņemts priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija  T.Vectirāns (Satiksmes ministrija)    Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.2.  VSS-1226
TA-56 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-997
TA-135 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere I.Teibe  Izskatīts MKK sēdē