Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2017.gada 20.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  15.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2017.gada 20.februārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-542
TA-212 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Beļskis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  K.Kinča G.Krasovskis  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-996
TA-286 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Ozola  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-973
TA-306 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Prūse H.Rimša R.Vesere D.Ozola L.Rituma M.Gorodcovs I.Lieģe Dz.Kauliņš A.Lapiņš J.Feldmane A.Maldups I.Lāce I.Jankova M.Stirāns  Izskatīts MKK sēdē