Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2017.gada 27.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  22.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2017.gada 27.februārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-603
TA-1153 
Likumprojekts "Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  J.Macuka K.Upītis K.Kinča B.Šmite A.Kalniņa K.Riekstiņa J.Vanags V.Reitere R.Lasmane U.Jansone F.Fridenberga  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-52
TA-343 
Noteikumu projekts "Profesionālās darbības pārkāpumu saraksts"  Finanšu ministrija  A.Lapiņš (Finanšu ministrija)  L.Batalauska I.Lipovska S.Helviga-Eihvalde O.Geitus-Eitvina   Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-51
TA-344 
Noteikumu projekts "Depozīta samaksas vai iesniegšanas un atmaksāšanas vai atdošanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Lapiņš (Finanšu ministrija)  I.Lipovska L.Batalauska O.Geitus-Eitvina B.Fromane  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-1064
TA-288 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""  Ekonomikas ministrija  K.Piģēns (Ekonomikas ministrija)  O.Bogdanova A.Ješinska D.Baltābola R.Irklis  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.5.  VSS-1141
TA-326 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"  Veselības ministrija  K.Ketners (Veselības ministrija)  A.Timofejeva  Izskatīts MKK sēdē