Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2017.gada 20.marta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  15.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2017.gada 20.martā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1
TA-451 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi""  Finanšu ministrija  A.Milzarājs (Finanšu ministrija)  A.Lapiņš M.Bičevskis L.Kokorēviča V.Dadeka I.Lipovska J.Račko L.Paulauska  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-995
TA-1432 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ainažu ostas laukums", Ainažos, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  K.Ozoliņš (Satiksmes ministrija)  K.Cirsis D.Vilkaste A.Lapiņš I.Lipovska A.Salmiņš  Izskatīts MKK sēdē