Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2017.gada 8.maija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 3.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2017.gada 8.maijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  TA-829  Konceptuāls ziņojums "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā"  Ekonomikas ministrija  J.Patmalnieks (Ekonomikas ministrija)  S.Semjonovs M.Stirāns Dz.Kauliņš M.Ramanis A.Janvars I.Stikāns O.Karčevskis A.Airiainen M.Tarlaps J.Lukss S.Āmare-Pilka  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1223
TA-795 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Privatizācijas aģentūra" un tās vispārējo stratēģisko mērķi"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  V.Loginovs A.Grants I.Lipovska A.Lapiņš A.Milzarājs L.Kokorēviča  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-253
TA-826 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai "Saules skola""  Kultūras ministrija  S.Voldiņš (Kultūras ministrija)  B.Kņigins  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-746
TA-789 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodod lietošanā vai apgrūtina valstij piederošo vai piekrītošo zemi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā"  Satiksmes ministrija  P.Markēvičs (Satiksmes ministrija)  D.Vītoliņa V.Upīte L.Batalauska  Izskatīts MKK sēdē