Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2017.gada 15.maija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  11.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2017.gada 15.maijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1166
TA-708 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  O.Bogdanova (Ekonomikas ministrija)  S.Strautiņa I.Jurča A.Aļošina M.Trons  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-967
TA-866 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""  Labklājības ministrija  I.Skrodele-Dubrovska (Labklājības ministrija)  A.Mazitāne  Izskatīts MKK sēdē