Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2017.gada 19.jūnija sēdes darba kārtība (Ministru kabineta komitejas 3.jūlija sēde nenotiks)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 14.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2017.gada 19.jūnijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-269
TA-1184 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  I.Eglītis J.Tomels V.Valainis  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1045
TA-1243 
Noteikumu projekts "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere G.Lukstiņa G.Krasovskis B.Lapiņa D.Dzērviniece  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-250
TA-1225 
Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē