Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2017.gada 16.oktobra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  12.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2017.gada 16.oktobrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-733
TA-2184 
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2018.gadam"  Tieslietu ministrija  O.Zeile (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1215
TA-1790 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""  Tieslietu ministrija  S.Zvidriņa (Tieslietu ministrija)  E.Kāpostiņš M.Ailts S.Šķiltere  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.3.  VSS-1240
TA-2179 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere I.Krīgere D.Ozola S.Bērziņa  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  TA-2251  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 38.0 versija–Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Beļskis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  U.Bisenieks E.Spalāns D.Hildebrante V.Valainis  Jautajuma izskatīšanu atlikt