Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2017.gada 30.oktobra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  26.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2017.gada 30.oktobrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1166
TA-708 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Patmalnieks (Ekonomikas ministrija)  O.Bogdanova S.Strautiņa M.Trons  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  TA-2269  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Kiopa (Izglītības un zinātnes ministrija)  D.Stepanovs I.Pilvere J.Šnakšis R.Kārkliņš A.Depkovska  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-240
TA-1358 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)  D.Vilkaste L.Rūtiņa L.Āboliņa  Izskatīts MKK sēdē