Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2017.gada 6.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  31.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2017.gada 6.novembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-530
TA-2099 
Noteikumu projekts "Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki"  Ekonomikas ministrija  R.Aleksejenko (Ekonomikas ministrija)  A.Bukšs N.Ozols T.Vectirāns V.Trēziņš I.Liepiņa L.Romele M.Jegorovs K.Godiņš I.Olafsone  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1069
TA-2373 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Kaļāne (Finanšu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-811
TA-2342 
Noteikumu projekts "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem"  Finanšu ministrija  A.Zitcere (Finanšu ministrija)  V.Burkāns D.Veidemane D.Buse   Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-831
TA-2014 
Informatīvais ziņojums "Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030"   Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)  A.Ozola I.Pilvere K.Sirmā S.Sproģe  Izskatīts MKK sēdē