Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 10.septembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  5.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 10.septembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-369
TA-1356 
Konceptuālais ziņojums "Par līdzšinējā regulējuma attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitā izvērtējumu"   Finanšu ministrija  J.Krastiņa (Finanšu ministrija)  L.Mantiņa J.Tomsons Ģ.Verners M.Ankalniņš L.Austrupe I.Olafsone  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-427
TA-1694 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņu dienesta pakāpēm"  Finanšu ministrija  I.Lubāns (Finanšu ministrija)  S.Sirmā D.Deičmane  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-308
TA-1639 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)  O.Bogdanova I.Runča S.Šķiltere  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
2.3.  VSS-3
TA-1184 
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija  A.Lapiņš (Finanšu ministrija)  I.Lipovska I.Bērziņa A.Ūdre  Izskatīts MKK sēdē