Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 21.novembra sēdes darba kārtība (Ministru kabineta komitejas sēde 26.novembrī nenotiks)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  14.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 21.novembrī
plkst. 9:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  TA-2346  Konceptuāls ziņojums "Mediju ombuda izveide, tā sastāvs, darbības vadlīnijas un lauks"  Kultūras ministrija  A.Grišāne (Kultūras ministrija)  G.Līcis A.Ķēniņš I.Plaude G.Kļavinskis I.Bērziņš P.Zirnis  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-914
TA-2288 
Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Stepanovs (Izglītības un zinātnes ministrija)  D.Jansone A.Rauhvargers J.Silka D.Freidenfelds J.Bernāts  Jautajuma izskatīšanu atlikt