Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2018.gada 17.decembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  12.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2018.gada 17.decembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1238
TA-2518 
Konceptuāls ziņojums "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)  A.Salmiņš V.Griķis M.Voicišs M.Baltmanis  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1011
TA-2399 
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija  O.Feldmane (Ekonomikas ministrija)  A.Salmiņš Z.Bruģe  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-239
TA-2863 
(2016) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Aigare (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  G.Galviņš J.Patmalnieks G.Lukstiņa  Jautajuma izskatīšanu atlikt