Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2019.gada 18.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  14.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2019.gada 18.februārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-738
TA-175 
Noteikumu projekts "Adresācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija  S.Zvidriņa (Tieslietu ministrija)  U.Freimentāls Z.Bruģe K.Kinča  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1237
TA-200 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Tieslietu ministrija  I.Salinieka (Tieslietu ministrija)  S.Ābrama A.Apsītis K.Kinča  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-986
TA-33 
Likumprojekts "Grozījumi Enerģijas dzērienu aprites likumā"  Veselības ministrija  D.Mūrmane-Umbraško (Veselības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-563
TA-59 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste  Izskatīts MKK sēdē