Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2019.gada 25.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  20.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2019.gada 25.februārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-656
TA-2672 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Ekonomikas ministrija  E.Valantis (Ekonomikas ministrija)  O.Feldmane J.Salmiņa M.Valdmane S.Lukumiete I.Brokāne B.Fromane A.Paegle  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-926
TA-1166 
Likumprojekts "Kopfinansējuma pakalpojumu likums"  Finanšu ministrija  L.Kļaviņa (Finanšu ministrija)  I.Valtiņš N.Karpova E.Šķibele A.Zitcere  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  TA-209  Informatīvais ziņojums "Par kompetences sadali un pozīcijas izstrādi par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko paredz saskaņotus noteikumus juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  E.Šimiņa - Neverovska I.Apsīte  Izskatīts MKK sēdē