Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2019.gada 8.aprīļa sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 4.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2019.gada 8.aprīlī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-858
TA-571 
Plāna projekts "Plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.-2020.gadam"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  M.Papsujevičs   Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1265
TA-476 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  I.Gratkovska U.Zemzars M.Papsujevičs   Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-1264
TA-498 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)   I.Gratkovska U.Zemzars M.Papsujevičs   Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-90
TA-452 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas"  Labklājības ministrija  I.Alliks (Labklājības ministrija)  P.Leiškalns  Izskatīts MKK sēdē