Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Saskaņā ar Ministru prezidenta 2019.gada 7.maija rezolūciju 2019-1.1.1./16-16 turpmāk Ministru kabineta komitejas sēžu organizēšana netiek plānota. MKK 2019.gada 15.aprīļa sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 10.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2019.gada 15.aprīlī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-358
TA-2031 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas institūta institucionālā statusa maiņu"  Ārlietu ministrija  A.Pelšs (Ārlietu ministrija)  K.Soms  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.2.  TA-656  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)  O.Bogdanova J.Salmiņa I.Runča S.Lukumiete S.Šķiltere  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1078
TA-660 
Likumprojekts "Privāto pensiju fondu likums"  Finanšu ministrija  A.Zitcere (Finanšu ministrija)  E.Šķibele  Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.4.  TA-2348  (2017) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem likumprojektā "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā""  Ekonomikas ministrija  R.Aleksejenko (Ekonomikas ministrija)  A.Matisone K.Soms  Jautajuma izskatīšanu atlikt