Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2006.gada 4.decembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 1.decembrī
2.decembrī plkst. 13:55 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 4.decembrī
 (pēc paplašinātās Ministru kabineta komitejas sēdes)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1030
TA-195 
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"  MINISTRU PREZIDENTS  A.Vilks    Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1287
TA-3190 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (93.saraksts)  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica
D.Zepa 
Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-1288
TA-3189 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.531 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-1064
TA-2617 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.189 "Valsts būvinspekcijas nolikums""  Ekonomikas ministrija  I.Pilmanis  L.Jākobsons
R.Pazdere
 
Jautājuma izskatīšanu atlikt 
1.5.  TA-3235  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un tās sadales kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Muižnieks    Izskatīts MKK sēdē 
1.6.  VSS-603
TA-3188 
Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma objekta noteikšana"  Tieslietu ministrija  M.Lazdovskis  O.Geitus-Eitvina  Izskatīts MKK sēdē 
1.7.  VSS-274
TA-2382 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē"  TIESLIETU MINISTRIJA  I.Nikuļceva    Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  VSS-1086
TA-3289 
Likumprojekts "Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  VSS-1088
TA-3293 
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.3.  VSS-1087
TA-3302 
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.4.  TA-3326  Rīkojuma projekts "Par koncertzāles "Lielā Ģilde" fasādes restaurāciju un iekštelpu renovāciju"  Kultūras ministrija  D.Vilsone  M.Kaijaks  Jautājuma izskatīšanu atlikt