Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2006.gada 11.decembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 6.decembrī
7.decembrī plkst. 12:00 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 11.decembrī
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1228
TA-3316 
Grozījumi Nacionālajā vides politikas plānā 2004.-2008.gadam
 
Vides ministrija  R.Kašs    Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-651
TA-2848 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Veselības ministrija  R.Muciņš  P.Visockis
L.K.Thomsen
M.Jansone
G.Dirgela
M.Priede
A.Borisovs
 
Izskatīts MKK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  TA-3269  Informatīvais ziņojums par kompetentās institūcijas noteikšanu Eiropas Padomes 1980.gada 20.oktobra direktīvas 80/987/EEK par dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā 8.panta ieviešanai  Tieslietu ministrija  E.Šķibele  L.Sniega-Svilāne  Izskatīts MKK sēdē