Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMKK 2009.gada 21.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

2009.gada 18.decembrī apstiprināta

2009.gada 18.decembrī plkst.13.22 precizēta


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2009.gada 21.decembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  TA-1404  Informatīvais ziņojums par iegūstamo naudas līdzekļu apmēru, privatizējot apbūvētus zemesgabalus Talsu rajonā, Rojas pagastā, "Rojas osta"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  D.Zepa  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  TA-1282  Par informatīvo ziņojumu par tiesvedību starp Rojas ostu un uzņēmēju grupu - SIA "Odense"/"Rohde Nielsen" A/S  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  TA-4585  Informatīvais ziņojums "Par iespējamajiem risinājuma variantiem finanšu avotam Rojas ostas valsts galvotā kredīta atmaksai"  Satiksmes ministrija  A.Maldups (Satiksmes ministrija)  J.Megnis J.Žoluds  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-1694
TA-1363 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta", Rojas pagastā, Talsu rajonā" Rīkojuma projekts "Par apbūvēta valsts zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Talsu rajonā, Rojas pagastā, "Rojas osta", daļas 13 100 kvadrātmetru platībā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  VSS-862
TA-26 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā" Rīkojuma projekts "Par apbūvēta valsts zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728) Talsu rajonā, Rojas pagastā, "Rojas osta", daļas 1703 kvadrātmetru platībā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Izskatīts MKK sēdē 
1.6.  VSS-861
TA-28 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā" Rīkojuma projekts "Par apbūvēta valsts zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728) Talsu rajonā, Rojas pagastā, "Rojas osta", daļas 30300 kvadrātmetru platībā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Izskatīts MKK sēdē 
1.7.  VSS-1575
TA-1284 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Priedes" Krustpils pagastā, Krustpils novadā" Rīkojuma projekts "Par daļas no neapbūvēta zemesgabala "Priedes" Krustpils pagasts, Jēkabpils rajons nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Izskatīts MKK sēdē 
1.8.  VSS-1574
TA-1283 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no neapbūvēta zemesgabala "Priedes", Krustpils pagasts, Jēkabpils rajons"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Izskatīts MKK sēdē 
1.9.  TA-4480  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Mazā Krasta ielā 65a, Rīgā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Zeļenkova  Izskatīts MKK sēdē 
1.10.  2010-TA-4629, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Lēnu pils", Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Zeļenkova   
1.11.  VSS-1322
TA-4630 
Likumprojekts "Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Pelnēna G.Krieviņš  Izskatīts MKK sēdē 
1.12.  TA-4618  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi un maksāšanas kārtību"  Ekonomikas ministrija  A.Upena (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.13.  VSS-517
TA-2642 
Noteikumu projekts "Būvju klasifikācija"  Ekonomikas ministrija  G.Ābele (Ekonomikas ministrija)  I.Pilmanis G.Kalniņš  Izskatīts MKK sēdē 
1.14.  TA-4614  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1251 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksām""   Labklājības ministrija  V.Gūtmanis (Labklājības ministrija)    Izskatīts MKK un jautajums noraidīts 
1.15.  VSS-1088
TA-4031 
Noteikumu projekts "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  J.Golubevs (Satiksmes ministrija)  J.Kancēvičs J.Liepiņš  Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  TA-4701  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu"  Labklājības ministrija  I.Baranovska (Labklājības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  TA-4709  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu"  Labklājības ministrija  L.Liepiņa (Labklājības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  TA-4721  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem"  Satiksmes ministrija  A.Krastiņš (Satiksmes ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  TA-4713  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksas apmēru, atlīdzināmiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"   Tieslietu ministrija  I.Baldiņa (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  VSS-722
TA-4076 
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Upes ielā 1a, Jūrmalā"   Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)  G.Grūbe V.Zvejniece A.Sapronovs   Jautajuma izskatīšanu atlikt 
2.6.  TA-4710  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu"  Labklājības ministrija  L.Liepiņa (Labklājības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.7.  TA-4711  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu"  Labklājības ministrija  L.Liepiņa (Labklājības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.8.  TA-4714  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums""   Labklājības ministrija  L.Liepiņa (Labklājības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.9.  TA-4730  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" paredzētos līdzekļus"  Finanšu ministrija  I.Stepanova (Finanšu ministrija)  R.Čablis  Izskatīts MKK sēdē 
2.10.  TA-4720  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  D.Robežniece (Finanšu ministrija)  A.Kaļāne G.Šarfa  Izskatīts MKK sēdē 
2.11.  TA-4722  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem"  Satiksmes ministrija  A.Lubāns (Satiksmes ministrija)  R.Timma  Izskatīts MKK sēdē 
2.12.  TA-4709  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas, retranslācijas atļaujas, speciālas atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai izsniegšanu un pārreģistrāciju"   Nacionālā radio un televīzijas padome  A.Ancāns (Nacionālās radio un televīzijas padome)      
2.13.  TA-4748  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās un kustamās mantas pārņemšanu"  Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.14.  TA-4750  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā"  Ekonomikas ministrija  E.Beļskis (Ekonomikas ministrija)  I.Beināre  Izskatīts MKK sēdē 
2.15.  TA-4762  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Policijas akadēmijas llikvidāciju""   Iekšlietu ministrija  I.Pētersone (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.16.  TA-4767  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.734 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā""  Tieslietu ministrija  A.Kveska (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.17.  TA-4770  Noteikumu projekts "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju"  Tieslietu ministrija  A.Kveska (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.18.  TA-4771  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu""  Tieslietu ministrija  A.Kveska (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.19.  TA-4772  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.522 "Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība""  Tieslietu ministrija  A.Kveska (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.20.  TA-4768  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.1001 "Noteikumi par valsts nodevu par parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā""  Tieslietu ministrija  R.Balodis (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.21.  TA-4774  Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  A.Kveska (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.22.  TA-4776  Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu"  Tieslietu ministrija  A.Kveska (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.23.  TA-4761  Noteikumu projekts "Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība"   Satiksmes ministrija  A.Krastiņš (Satiksmes ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
Skatīt protokolu