Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 47

2006.gada 11.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās


-


N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lakševics

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Grozījumi Nacionālajā vides politikas plānā 2004.-2008.gadam

VSS-1228
TA-3316 ____________________________________

(R.Kašs, E.Ektermane, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.decembra sēdē.
 

Tiesību akta projekts

2.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu
realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

VSS-651
TA-2848 ____________________________________

(R.Muciņš, G.Bērziņš (veselības ministrs), I.Godmanis, A.Štokenbergs, A.Šlesers, A.Slakteris, O.Kastēns, M.Bičevskis, A.Baštiks, N.Broks, M.Dzelme, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Iekšlietu ministriju, Tieslietu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju precizēt likumprojekta 6.pantā ietvertā 11.panta redakciju, objektīvi izvērtējot visas vietas publiskajā telpā, kuras vistiešākā mērā apdraud bērnu un nesmēķētāju veselību un dzīvību, un attiecīgi noteikt reāli īstenojamus un kontrolējamus smēķēšanas ierobežojumus;
2.2. precizēto likumprojektu nosūtīt Latvijas Darba devēju konfederācijai un pēc Latvijas Darba devēju konfederācijas viedokļa saņemšanas, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju;
2.3. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautais jautājums

3.§

Informatīvais ziņojums par kompetentās institūcijas noteikšanu Eiropas Padomes
1980.gada 20.oktobra direktīvas 80/987/EEK par dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu
attiecībā uz darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā 8.panta ieviešanai

TA-3269 ____________________________________

(L.Sniega-Svilāne, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas un Labklājības ministrijas valsts sekretāriem atkārtoti saskaņot jautājumu par atbildīgās institūcijas noteikšanu Direktīvas 80/987/EEK 8.panta ieviešanai un iesniegt attiecīgu viedokli Valsts kancelejā līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Jautājumu par atbildīgās institūcijas noteikšanu Direktīvas 80/987/EEK 8.panta ieviešanai lemt Ministru kabineta sēdē.
4. Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa 6.punktā noteiktajam.
 

Sēdi slēdz plkst.10.40

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane