Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.30

2012.gada 13.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre

 -

 I.Viņķele

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

J.Mažeiks

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"

TA-1663 ____________________________________

(E.Beļskis, U.Bisenieks, L.Medina, A.Antonovs, J.Bordāns, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt jautājumu par Elektroniskā dokumenta likuma noteikumu piemērošanu publiskiem dokumentiem, kas gatavoti notariālā akta formā vai apliecināti Bāriņtiesu likuma noteiktajā kārtībā, un attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.20


Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre
I.Viņķele

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte