Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.31

2012.gada 20.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Palma-Jansone

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts seketārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

-

J.Šnore

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju pārstāve

-

K.Krumberga

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

-

A.Teteris

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
juridiskais direktors

-

J.Endziņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi"

TA-1647 ____________________________________

(A.Pabriks, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra pienākumu izpildītāja aizsardzības ministra A.Pabrika priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

TA-243 ____________________________________

(M.Brencis, L.Duntava, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" (TA-232) un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (TA-247) (likumprojektu pakete).
3. Ekonomikas ministrijai, ja nepieciešams, priekšlikumus, kas saistīti ar godīgas konkurences nodrošināšanu publiskajos iepirkumos viena tirgus dalībnieka ietvaros Konkurences likuma izpratnē, tas ir - vienošanās aizliegums piedāvājuma izstrādē (par dalību iepirkumā, cenu vai citu iepirkuma sastāvdaļu) un attiecīgi par atbildību tā neievērošanā, izstrādāt kā atsevišķus grozījumus normatīvajos aktos un noteiktā kārtībā virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"

TA-232 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (TA-243) un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (TA-247) (likumprojektu pakete).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-247 ____________________________________

(M.Brencis, L.Medina, L.Duntava, L.Dzenīte, V.Reitere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot ar Tieslietu ministriju priekšlikumu svītrot likumprojekta 1.pantu un papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu finanšu ministram minēto priekšlikumu normatīvā regulējuma precizēšanai iesniegt Saeimā priekšlikuma veidā likumprojektam "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (Nr.166/Lp11), un jautājumu par regulējuma pietiekamību attiecībā uz subjektiem un to atbildību;
2.2. saskaņot likumprojekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.3. izvērtēt nepieciešamību organizēt starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmi likumprojekta redakcijas saskaņošanai;
2.4. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (TA-243) un likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" (TA-232) (likumprojektu pakete).
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"

TA-1610 ____________________________________

(R.Vesere, L.Duntava, S.Ābrama, E.Atlācis, J.Piešiņš, R.Ceplis, M.Kučinskis, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc gada informēt Ministru kabinetu par noteikumu īstenošanas rezultātiem, to ietekmi uz atkritumu saimniecību un izmaksām iedzīvotājiem.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

TA-1873 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra pienākumu izpildītāja izglītības un zinātnes ministra R.Ķīļa priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu un izskatīt to ekonomikas ministra klātbūtnē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.15


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane