Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.10

2013.gada 11.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Ābele

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Spiridonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra pārstāve

-

I.Ozoliņa

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

-

R.Āboliņa

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis

-

A.Meņģelsons

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomnieks

-

P.Barons

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

-

I.Jurča
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs

-

J.Endziņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai"

TA-378 ____________________________________

(D.Pavļuts, G.Ābele, A.Pabriks, R.Ķīlis, A.Dāvis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģijā paredzētās enerģētikas politikas ietekmi uz cenām patērētājiem un ražotājiem un par Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģijas īstenošanai paredzamiem finansējuma avotiem īstermiņā;
2.2. precizēt informatīvajā ziņojumā minētā enerģētikas sektora attīstības pamatnosacījuma 8.darbības virziena redakciju, nenorādot konkrētu rīcības modeli, par kuru vēl nav pieņemts Ministru kabineta lēmums;
2.3. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ventas ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu" un rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai valsts meža zemi Ventas ielā 1A, Jūrmalā"

TA-1493 ____________________________________

(L.Osīte, J.Spiridonovs, L.Eņģele, I.Gailīte, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot atsavināšanai valsts meža zemi Ventas ielā 1A, Jūrmalā".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju izvērtēt normatīvā regulējuma pietiekamību, lai risinātu ar meža zemes un zemes Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā atsavināšanu saistītos jautājumus, un, ja nepieciešams, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus regulējuma grozīšanai.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts meža zemes Ventas ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja


I.Gailīte