Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

RīgāNr.

Nr.26

2013.gada 22.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre

 -

 I.Viņķele

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja

-

A.Biruma

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

V.Elksnis

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka pienākumu izpildītāja

-

O.Zeile

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

-

E.Upīte

Valsts kancelejas direktore

 

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante

-

L.Peinberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-173 ____________________________________

(R.Vesere, L.Eņģele, A.Antonovs, A.Pabriks, I.Viņķele )

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”"(TA-576).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""

TA-576 ____________________________________

(R.Vesere, G.Lukstiņa, L.Straujuma, V.Pētersons, A.Ozols, A.Antonovs, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību likumprojekta 12.pantā ietvertajā 14.pantā minētās konsultāciju procedūras formulējumus;
2.2. atkārtoti saskaņot ar Zemkopības ministriju jautājumu par kritērijiem ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamībai meliorācijas sistēmas rekonstrukcijai - rekonstrukcijas apjoms, intensitāte u.c., nodrošinot, ka netiek pastiprinātas direktīvas 2011/92/ES prasības;
2.3. divu nedēļu laikā iesniegt likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā (TA-173).

 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre
I.Viņķele

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane