Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.29

2013.gada 12.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

(2012.) Koncepcijas projekts "Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi"

TA-1647 ____________________________________

(E.Beļskis, A.Pabriks, A.Matīss, Vj.Dombrovskis, J.Bordāns, A.Daugulis, A.Melnūdris, M.Alberts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt koncepcijas projektu atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Pārresoru koordinācijas centru;
2.2. atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumam koncepcijas projektā norādīt, ka jautājumi, kas saistīti ar interneta vēlēšanu sistēmas ieviesēju, un citi tehniskie un procedurālie jautājumi tiks noteikti izpētes procesā un piedāvāti dažādi risinājumi;
2.3. precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, paredzot, ka interneta vēlēšanu sistēmas priekšizpētes projekts tiek īstenots 2014.gadā, un 4.punktu, paredzot, jautājumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Satiksmes ministrijai interneta vēlēšanu sistēmas priekšizpētes projekta īstenošanai 250 000 LVL apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā;
2.4. saskaņot no datu drošības aspekta rīkojuma projektu un koncepcijas projektu ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju (CERT), Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA), Latvijas atvērto tehnoloģiju asociāciju (LATA) un citiem nozares nevalstiskajiem pārstāvjiem;
2.5. ņemot vērā saskaņošanas rezultātus precizēto un saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vai viedokļu atšķirību gadījumā - Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Informatīvais ziņojums "Par centralizētu laika zīmogošanas pakalpojuma iepirkumu iestāžu vajadzībām"

TA-1569 ____________________________________

(E.Beļskis, A.Matīss, L.Straujuma, J.Bokta, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot ar Finanšu ministriju informatīvajā ziņojumā iekļautos finanšu aprēķinus centralizētam droša elektroniskā paraksta un laika zīmogošanas pakalpojumu iepirkumam iestāžu vajadzībām;
2.2. ja tiks īstenots centralizēts laika zīmogošanas pakalpojuma iepirkums iestāžu vajadzībām, sagatavot priekšlikumus, kas būtiski vienkāršotu e-paraksta nesēja iegūšanas procedūras ierēdņiem un citām amatpersonām;
2.3. saskaņoto un precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par atskurbšanas telpu tiesisko statusu un pašvaldību labās prakses iniciatīvām atskurbšanas telpu nodrošināšanā"

TA-1826 ____________________________________

(A.Šults, I.Viņķele, A.Antonovs, A.Salmiņš, I.Circene, U.Līkops, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un kopumā atbalstīt priekšlikumu deleģēt biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts" valsts pārvaldes uzdevumu atskurbšanas pakalpojumu nodrošināšanai diennakts režīmā personām, kuras alkoholisko dzērienu ietekmē nonākušas bezpalīdzīgā stāvoklī.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. ņemot vērā to, ka netiek atbalstīts priekšlikums noteikt Labklājības ministriju par atbildīgo ministriju atskurbšanas pakalpojuma nodrošināšanai, kopīgi ar ziņojuma izstrādē iesaistītajām institūcijām atkārtoti vienoties par citu atbildīgo institūciju, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, par atbildīgo institūciju noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
2.2. ziņojumā paredzēt, ka tām pašvaldībām, kuras jau veiksmīgi īsteno atskurbšanas pakalpojuma sniegšanu savā administratīvajā teritorijā, nav obligāti jāslēdz jauns pakalpojuma līgums ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts";
2.3. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane