Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.30

2013.gada 19.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

S.Sproģe

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

-

S.Voldiņš

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Pamatnostādņu projekts "Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam"

TA-2105 ____________________________________

(I.Raugze, J.Plūme, E.Sprūdžs, S.Sproģe, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” izskatīšanas gaitā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par esošās pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas darbības pagarināšanu līdz 2014.gadam, paredzot 2014.gadam piemērot likumā "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" noteikto demogrāfisko kritēriju īpatsvaru;
2.2. precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikuma 2.2.1.apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildes termiņu, paredzot priekšlikumu iesniegšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošanai līdz 2013.gada 30.decembrim un precizēto pamatnostādņu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.3. kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt iespējas pamatnostādņu projektā papildus esošajiem pasākumiem paredzēt citus administratīvo slogu samazinošus pasākumus pašvaldībām, un attiecīgi precizēt pamatnostādņu projektu. Ja vienošanās ar Latvijas Pašvaldību savienību par konkrētiem priekšlikumiem netiek panākta, pamatnostādņu projektā paredzēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šajā jomā plānotos darbības virzienus nākotnē;
2.4. saskaņoto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.25


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane