Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PAPLAŠINĀTĀS

KABINETA KOMITEJAS SĒDE

PROTOKOLS

 Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.34

2013.gada 23.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

 

 

 

Ar balsstiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

-

S.Voldiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

-

L.Milenberga

 

 

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Tiesību aktu projekti 

1.§ 

Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2014.gada vienošanās un domstarpību protokola projekts

TA-2845 ______________________________________________________

(B.Bāne, A.Jaunsleinis, L.Ūbele, A.Lubāns, A.Salmiņš, J.Plūme, Vj.Dombrovskis, A.Matīss, A.Antonovs, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2014.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu (turpmāk - protokola projekts).
2. Finanšu ministrijai precizēt sekojošas protokola projekta sadaļas:
2.1. Satiksmes ministrijas jomas jautājumu sadaļā „Puses vienojās” par 2014.gadā reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem paredzēto kopējo finansējumu;
2.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas jomas jautājumu par informāciju sistēmās esošo un pašvaldībām nepieciešamo datu pieejamību no domstarpībām uz sadaļu „Puses vienojās”;
3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību turpināt diskusiju, lai rastu risinājumu jautājumā par pašvaldību aizņēmumiem, galvojumiem un ilgtermiņa saistībām 2014.gadam. 
4. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību turpināt diskusiju, lai rastu risinājumu jautājumā:
4.1. par valsts atbalsta nodrošināšanu vecākiem par bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja;
4.2. par finansējumu brīvpusdienām 1. un 2.klases skolēniem.
5. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību turpināt diskusiju, lai rastu risinājumu jautājumā par Ekonomikas ministrijas jomas jautājumu saistībā ar Ekonomikas ministrijas plānotā sociālā atbalsta instrumenta pieejamību trūcīgām personām elektroenerģijas jomā. 
6. Finanšu ministrijai precizēt protokola projektu atbilstoši šī protokollēmuma 2., 3., 4. un 5.punktam līdz tā izskatīšanai Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēdē.
7. Finanšu ministrijai, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēdē nolemto, iesniegt Valsts kancelejā parakstīšanai sagatavoto protokola projektu.

Sēdi slēdz plkst.11.10

 

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā – Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte

 


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols 

 

Rīgā

Nr.35

2013.gada 23.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

-

S.Voldiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.11.20

 

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi"

TA-1647 ____________________________________

(E.Beļskis, A.Pabriks, E.Sprūdžs, A.Matīss, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto koncepcijas projektu.
2. Jautājumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Satiksmes ministrijai interneta vēlēšanu sistēmas priekšizpētes projekta īstenošanai 250 000 LVL apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem.
3. Satiksmes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā pieņemtajam lēmumam iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par koncepcijas projekta turpmāko virzību.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā"

TA-808 ____________________________________

(L.Anteina, M.Višņevskis, A.Lubāns, Vj.Dombrovskis, A.Antonovs, J.Naglis, A.Matīss, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt un Valsts kancelejai izbeigt likumprojekta kontroli.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un nozares pārstāvjiem sešu mēnešu laikā izvērtēt spēkā esošo regulējumu vieglo taksometru pārvadājumu jomā, sagatavot informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem sistēmas pilnveidošanai un satiksmes ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.45


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane