Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.4

2014.gada 27.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Cilinskis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāres vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību"

TA-7 ____________________________________

(V.Vesperis, U.Augulis, I.Druviete, A.Dūdiņš, R.Muciņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Pārresoru koordinācijas centram:
2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, paredzot, ka Pārresoru koordinācijas centrs līdz 2014.gada 1.jūnijam, pamatojoties uz informatīvo ziņojumu, sagatavo un noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā likumprojektu par psihologu profesionālās darbības regulējumu;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punktu, paredzot, ka vadlīnijas psiholoģiskās palīdzības sniegšanai tiek izstrādātas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
2.3. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.punktu, paredzot uzdevuma izpildes termiņu 2014.gada 1.septembris;
2.4. ņemot vērā izziņas 29., 31. un 39.punktā minēto, ka ņemti vērā Veselības ministrijas iebildumi, attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu;
2.5. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.25


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

Eva Upīte