Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.36

2015.gada 21.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vietnieks

-

J.Spiridonovs

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par biodegvielas izmantošanas veicināšanas pasākumiem"

TA-2448 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, E.Bērziņa, J.Spiridonovs, O.Karčevskis, V.Indrāns, S.Semjonovs, E.Ruža, A.Janvars, M.Stirāns, L.Straujuma)

1. Atbalstīt sniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot ar Finanšu ministriju informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus turpmākai rīcībai saistībā ar samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu B100, ņemot vērā atbilstības nosacījumus Eiropas Savienības iekšējam tirgum;
2.2. organizēt tikšanos ar degvielas tirgotājus pārstāvētajām organizācijām, lai pārrunātu nozari interesējošus jautājumus;
2.3. izvērtēt Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācijas 2015.gada 17.decembra vēstuli Nr.5 un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu;
2.4. saskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu pēc šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētās tikšanās iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi"

TA-2796 ____________________________________

(J.Dūklavs, N.Riekstiņš, A.Bērziņš, K.Gerhards, R.Bergmanis, Dz.Rasnačs, D.Vilkaste, D.Straubergs, A.Birkovs, K.Zvaigzne, M.Olte, L.Eņģele, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. lai vienotos par noteikumu projekta redakciju, organizēt tikšanos ar tām nozari pārstāvošajām organizācijām, kuru iebildumi nav ņemti vērā;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība"

TA-2808 ____________________________________

(N.Riekstiņš, Dz.Rasnačs, A.Birkovs, K.Zvaigzne, J.Dūklavs, D.Straubergs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Tieslietu ministrijai līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atkārtoti izvērtēt noteikumu projekta 5.3.apakšpunkta atbilstību Zvejniecības likuma 10.panta ceturtajai daļai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-2883 ____________________________________

(A.Kaļāne, R.Kronbergs, M.Papsujevičs, L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.35


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš