Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 21

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.21

2016.gada 20.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Veselības ministre

-

A.Čakša
Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

-

I.Šņucins

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
vietniece - departamenta direktore

-

G.Arāja

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

-

M.Pūķis

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

-

S.Līce

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Pamatnostādņu projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016. -2020.gadam"

TA-972 ____________________________________

(D.Melbārde, R.Putnis, D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, M.Pūķis, K.Kinča, M.Kučinskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt kādā no Ministru kabineta komitejas sēdēm 2016.gada jūlijā.
2. Kultūras ministrijai sagatavot diskutējamos jautājumus, par kuriem nepieciešama Ministru kabineta izšķiršanās, un dalībai šajā Ministru kabineta komitejas sēdē pieaicināt visu iesaistīto pušu pārstāvjus, lai vienlaikus uzklausītu visus viedokļus pirms lēmuma pieņemšanas.
 
2.§
Plāna projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāns"

TA-971 ____________________________________

(D.Melbārde, R.Putnis, D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, M.Pūķis, K.Kinča, M.Kučinskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt kādā no Ministru kabineta komitejas sēdēm 2016.gada jūlijā.
2. Kultūras ministrijai sagatavot diskutējamos jautājumus, par kuriem nepieciešama Ministru kabineta izšķiršanās, un dalībai šajā Ministru kabineta komitejas sēdē pieaicināt visu iesaistīto pušu pārstāvjus, lai vienlaikus uzklausītu visus viedokļus pirms lēmuma pieņemšanas.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""

TA-1104 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Ansone, L.Karnīte, L.Konopere, V.Klučniece, R.Muciņš, D.Priede, D.Lucaua, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
(2015) Informatīvais ziņojums "Par pasākumu plānu par 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi" saskaņošanas procesā Latvijas Pašvaldību savienības iebildumos norādīto problēmu atrisināšanu pēc būtības"

TA-2942 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 16.jūnija vēstulē Nr.1-1-5635 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt un Ekonomikas ministrijai līdz 2016.gada 20.augustam iesniegt Valsts kancelejā precizēto informatīvo ziņojumu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""

TA-1203 ____________________________________

(D.Trofimovs, G.Krasovskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājumu pārskatīt Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumus Nr. 653 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi”, lai paātrinātu finansējuma piešķiršanu no ERAF līdzekļiem pašvaldību programmatūru salāgošanai ar valsts informācijas sistēmām un lai pašvaldību programmatūru projekta sagatavošanu būtu iespējams uzsākt jau 2016.gadā.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.409 "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1194 ____________________________________

(K.Šadurskis, G.Arāja, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.848 "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un informācijas apmaiņas uzraudzību"" (TA-1163).

 

Sēdi slēdz plkst. 11.15


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš