Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.26

2016.gada 8.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša
Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks-departamenta direktors

-

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā-nodaļas vadītājs

-

A.Strīķeris

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

 I.Aile

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

TA-1174 ____________________________________

(J.Reirs, V.Rakstiņš, A.Strīķeris, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Valsts kancelejai likumprojekta izskatīšanas laikā veikt konsultācijas ar attiecīgo Saeimas komisiju un kopīgi izvērtēt nepieciešamību noteikt vienotu regulējumu jautājumā par valsts pārvaldē nodarbināto izmaksātā atalgojuma nepublicēšanu.
3. Valsts kancelejai likumprojektu un šī protokollēmuma 2.punktā minēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošajiem valsts nekustamajiem īpašumiem Lūznavā"

TA-1295 ____________________________________

(E.Martinsons, D.Reizniece-Ozola, L.Kokorēviča, I.Rozenštoka, B.Bāne, A.Ašeradens, J.Reirs, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Kopumā atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. svītrot rīkojuma projekta 1.1. un 7.1.apakšpunktu, un 8.punktu, un precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;
2.2. rīkojuma projekta svītrotos punktus noformēt atsevišķā rīkojuma projektā, kā izpildītāju paredzot Izglītības un zinātnes ministriju, anotācijā norādīt informāciju par valsts nekustamā īpašuma uzturēšanai un tā sadalei nepieciešamo finansējuma apjomu un iespējamo tā avotu (ņemot vērā arī Finanšu ministrijas gatavoto principu, kas paredzēs, ka daļa no līdzekļiem, kas tiek iegūti no nekustamo īpašumu atsavināšanas, tiks novirzīti atpakaļ ministrijām pārējo nekustamo īpašumu sakārtošanai un uzturēšanai), un rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ainažu ostas laukums", Ainažos, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1432 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2016.gada 5.augusta vēstulē Nr.03-05/2785 minēto, rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai pēc konsultāciju veikšanas ar Finanšu ministriju par nesaskaņoto iebildumu iesniegt Valsts kancelejā informāciju par rīkojuma projekta turpmāko virzību.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"

TA-1367 ____________________________________

(U.Augulis, T.Vectirāns, D.Reizniece-Ozola, J.Salmiņa, I.Ošenieks, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju atkārtoti izvērtēt Finanšu ministrijas iebildumu un iesniegt Valsts kancelejā attiecīgu informāciju par iebilduma izvērtēšanas rezultātiem.
3. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

5.§

Pamatnostādņu projekts "Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam un to īstenošanas plāns"

TA-1648 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, M.Bičevskis, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta komitejas sēdē.
2. Tieslietu ministrijai līdz nākamajai Ministru kabineta komitejas sēdei organizēt tikšanos ar nozari pārstāvošajām institūcijām atsevišķu nesaskaņoto jautājumu pārrunāšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.15


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā-
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte